• Analys skidvalla

    Vi analyserar kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos skidvalla

  • Analys skidbelag

    Vi analyserar skidbelagets struktur och kemiska sammansättning

  • Analys av borstar, rillerverktyg och stålsicklar

    XC Ski Technology utför ytanalys av borstar, rillerverktyg och stålsicklar

 

Forskning inom längdskidutrustning

XC Ski Technology har en unik spetskompetens inom skidforskning och samarbetar med de ledande inom längdskidsporten i Sverige. XC Ski Technology använder avancerad utrustning för materialprovningytanalys och materialanalys för att utveckla prestandan hos skidutrustning.

Affärsidé

XC Ski Technologys affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva tjänster inom skidutrustning med fokus på skidbelag och skidvalla.

Fakta om XC Ski Technology

Drivs av: Per Carlsson

Ålder: 47 år

Gör inom skidor: Tränare i Stora Tuna IK Skidor och tränare i Ornäs IK Skidskytte

Utbildning: Teknologie doktor inom Materialvetenskap

Yrke: Äger konsultföretaget CSI Nordic AB som löser materialtekniska problem åt industrin

Strukturanalys av skidbelag

Med interferensprofilometri kan skidbelagets topografi analyseras med mycket god precision. Resultatet från analysen är en 3D-topografisk karta som visar djup och höjd hos belagsytan. Med interferensprofilometri så kan t.ex. effekten av rillning analyseras på ett kontrollerat sätt.

Gustav Erikssons PEltonen OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skidbelag avbildat med interferensprofilometri

Kemisk analys av skidvallor

XC Ski Technology använder FTIR-analys och röntgenanalys för att analysera kemiska sammansättningen hos skidvallor.

fluor molekyler

Några exempel på fluormolekyler som förekommer i skidvallor

Mekanisk provning av skidvallor

Genom att utföra kompressionstester i en universalprovningsmaskin vid olika temperaturer, så kan egenskaperna hos fästvallor bestämmas. Glidvallors hårdhet mäts med mikro- och nanoindentation.

Analys av borstar, rillerverktyg och stålsicklar

XC Ski Technology använder högupplösande svepelektronmikroskop för att avbilda och analysera ytorna hos borstar, rillerverktyg och stålsicklar.